Omegawave stresstest, de vitaliteitsmeting.

Meten van niveau van stress, herstel en effect van interventies

Stress? Veel mensen ‘lijken’ last te hebben van stress. In deze bewogen tijden blijken zekerheden om te slaan naar onzekerheden. Kranten en tijdschriften staan vol met symptomen van stress en adviezen wat te doen als je stress ervaart. Stress is veel meer dan een subjectieve beleving. De mate van stress is fysiologisch goed meetbaar. En ook de effecten van je interventies zijn aantoonbaar met een weinig belastend en kortdurend meetmoment, je kunt er gewoon 4 minuten ontspannen bij gaan liggen. Waardevolle informatie direct nauwkeurig afleesbaar. De testresultaten worden direct met uw besproken en doorvertaald naar een persoonlijk vitaliteitsplan.

De uitslagen van de eerste meting, de 0-meting, kunnen ook goed doorvertaald worden naar een sportprogramma. Herhaaldelijk zal gemeten en geëvalueerd worden wat de voortgang zal zijn t.o.v. de 0-meting. Bedenk hier dat herstel voortgang betekent in succes.