Bedrijfsmassage

Om de vitaliteit bij medewerkers binnen het bedrijf te verhogen kan gekozen worden om periodiek stoelmassages in te zetten. Tijdens een stoelmassage wordt het bewustzijn van de lichamelijke gesteldheid vergroot.

Een stoelmassage is een korte ontspannende en activerende massage van 20 minuten ter preventie van stress en RSI-klachten.  Extra aandacht wordt hierbij gegeven aan belangrijke spanningspunten, als gevolg van intensief muisgebruik en/of langdurig eenzijdig gebruik van een computer.

Na een stoelmassage voelt men zich ontspannen en wordt de klacht eerder behandeld of (h)erkent. Een stoelmassage werkt motiverend en geeft veel positiviteit.

Aan de hand van een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) kunt u ervoor kiezen om stoelmassage op te nemen in uw ARBO-plan ter preventie van werk gerelateerde klachten. Daarmee behoren de massages fiscaal tot de nihilwaardering net zoals de veiligheidsbril, de medische keuring of een arbeidsgeneeskundig onderzoek. U kunt dus onbelast en onbeperkt massages verstrekken en opvoeren als bedrijfskosten. De berekende BTW kan in mindering worden gebracht op de omzetbelasting. De voorwaarden waaraan u volgens de belastingdienst moet voldoen zijn:

  • U hebt als werkgever een arboplan.
  • De massages maken in redelijkheid deel uit van dat arboplan.
  • De aangeboden dienst vindt tijdens werktijd plaats.
  • De werknemer hoeft geen eigen bijdrage te betalen.
  • De duur en frequentie van de massages geschiedt naar redelijkheid.
  • Er is geen sprake van een aanmerkelijke privébesparing voor de werknemer.

Vraagt u naar een passende offerte voor uw onderneming.